วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

การปลูกพุทรา

การปลูกพุทรา 
พุทรา นั้นจัดว่าเป็นไม้ผลขนาดเล็กค่ะ เพราะฉะนั้นจึงต้องการเนื้อที่ไม่มากในการปลูก วิธีการปลูกพุทรา ก็จะเหมือนกับการปลูกไ้ม้ผลชนิดอื่น ๆ โดยปกติมักจะใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงให้ต้นเจริญเติบโตให้ผลได้อย่างเต็มที่ หากแต่การใส่ปุ๋ยเคมีก็ต้องระวังเกี่ยวกับปริมาณไนโตรเจน ที่อาจทำให้เกิดอาการเฝือใบได้ ควรเพิ่มสัดส่วนของโปแตสเซี่ยมในระยะที่ติดผล จะทำให้คุณภาพของผลพุทราดีขึ้น

การดูแลรักษา พุทรา ควรจะมีการตัดแต่งกิ่งให้เป็นพิเศษจึงจะออกดอกติดผลอย่างเต็มที่ หากปล่อยให้มีกิ่งก้านสาขามากเกินไป จะทำให้ผลเล็กลงหรือติดผลน้อย การตัดแต่งกิ่งอาจใช้วิธีของชาวสวนพุทราได้ดังนี้ค่ะ โดยพุทราที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ที่ปลูกใหม่ ระยะแรกนั้นบางต้นจะมีลักษณ๕ะเป็นกิ่งเดียวหรือสองกิ่งทอดยาวและโน้มลงดิน คล้ายไม้เลื้อย ให้ตัดปลายกิ่งออกสักประมาณ 30-50 เซนติเมตร เพื่อให้แตกกิ่งใหม่ที่ตั้งตรงและเป็นพุ่ม หากต้นเป็นพุ่มแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตัดแต่ง กรณีมีกิ่งอยู่ในทรงพุ่มในโคนต้น ก็ควรตัดออก สำหรับกิ่งแขนงที่แตกจากกิ่งใหญ่นั้น เป็นกิ่งที่ติดดอกออกผลค่ะ แต่จะให้ผลดกเพียงครั้งเดียวในรุ่นแรก ดังนั้นเมื่อเก็บผลแล้วควรตัดทิ้งเสีย โดยตัดให้กิ่งชิดกับกิ่งใหญ่ เพื่อให้เกิดกิ่งแขนงขึ้นมาใหม่แทนกิ่งเก่า และควรทำเช่นนี้สัก 3-4 ครั้งต่อปีน่ะนะคะ

สำหรับพุทราที่อายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะตัดแต่งกิ่งอีกแบบหนึ่งค่ะ โดยตัดจนหมดต้นเหลือแต่ตอสูงราว 1 เมตรจากระดับพื้นดิน หรือเหลือเพียงโคนใหญ่ ๆ แล้วแต่ลักษณะต้น เพื่อให้ต้นได้แตกตาใหม่ขึ้นมา และควรทำปีละครั้งในฤดูแล้ง เพราะเป็นช่วงพุทราไม่ให้ผล จากนั้นจึงบำรุงต้นให้ดี

เมื่อตัดแต่งแล้วพุทราจะแตกตาใหม่และออกแขนงมากมายไม่มีระเบียบ ให้รอให้แต่ละตาแตกแขนงยาวสัก 5 นิ้ว เพื่อพิจารณาว่ากิ่งใดสมบูรณ์และดูทิศทางของแขนงที่จะเลี้ยงพุ่ม จากนั้นจึงตัดแขนงออกให้เหลือเพียงกิ่งละ 1-2 แขนง เพื่อให้แขนงเหล่านี้แตกดออกแต่ติดผล ทำเช่นนี้ไปจนครบปี จึงทำการตัดหมดต้นอีกครั้งค่ะ

สำหรับพุทราพันธุ์ดีจะให้ผลภายใน 1 ปีค่ะ แต่เนื่องจากเนื้อพุทราช้ำง่าย จึงควรเก็บผลด้วยความระมัดระวังนะคะ 

ที่มาจาก http://suansanruk.blogspot.com
---Advertisement---