วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิธีการทำปุ๋ยดิน

วัสดุและอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยดิน

ใบไม้แห้ง
น้ำหมักชีวภาพ(ปุ๋ย EM)
น้ำเปล่า
ถังเปล่า

วิธีการทำ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้1. เตรียมใบไม้แห้งที่ได้จากการเก็บ กวาดทำความสะอาดสวนป่าหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่     6นนทบุรี ในปริมาณ 5-6 กิโลกรัม

2. ผสมน้ำหมักชีวภาพ กับน้ำเปล่าในอัตราส่วน ปุ๋ย EM 1 ลิตร ต่อ น้ำเปล่า 15 ลิตร


3. นำน้ำหมักผสมน้ำเปล่า มารดใส่ใบไม้ที่เตรียมไว้แล้ว


4. ผสมให้น้ำหมักและใบไม้เข้ากัน


5. ตักใส่ในถัง หมักไว้ 7-8 วัน นำน้ำปุ๋ยหมัก EM รดใส่ในถังอีกหนึ่งครั้ง ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วัน


6.หลักจากการหมัก 15-20 วัน


7. นำปุ๋ย EM ผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อ น้ำเปล่า 10 ลิตร หมักต่ออีกประมาณ 30 วัน

8. จะได้ปุ๋ยดินที่ดี มีคุณภาพ และมีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้เลย
ข้อมูลจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี
---Advertisement---